Autor: Admin

Dodano: 2018-01-23 20:09:25

Rok 2017 podsumowany i zakończony.
13 stycznia 2018 w naszej strażnicy odbyło się walne zebranie sprawozdawcze.

W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście, druhowie honorowi oraz strażacy czynni wraz z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą.

Na zebraniu przedstawiono sprawozdanie z działalności za rok ubiegły, sprawozdanie finansowe oraz przedstawiono plan działalności OSP na rok bieżący który został zatwierdzony przez najwyższą władzę czyli Walne Zebranie.

Najważniejszym zadaniem jest dalsza praca na rzecz budowy nowej remizy oraz obchody 70-lecia OSP w dniu 23 września 2018 r.

Zarząd OSP Dąbrówka Tuchowska składa serdeczne podziękowania dla wszystkich strażaków, sponsorów oraz mieszkańców Dąbrówki Tuchowskiej za pracę i wsparcie rzeczowe i finansowe w 2017 r.