Autor: Admin

Dodano: 2018-02-11 12:19:31

W czwartek 25 stycznia  w tuchowskim Domu Kultury odbyło się spotkanie noworoczne połączone z wręczeniem honorowych wyróżnień statuetką „Melaniusz”.

Uroczystość rozpoczął koncert uczniów Szkoły Muzycznej I st. w Tuchowie, którzy zaprezentowali umiejętności gry na różnorakich instrumentach perkusyjnych.

Głównym punktem spotkania było uroczyste wręczenie statuetki „Melaniusza” – honorowego wyróżnienia, przyznawanego za zasługi dla rozwoju miasta i gminy Tuchów.

W tym roku kapituła przyznała 6 wyróżnień dla: Krystyny Baniowskiej-Stąsiek, Lidii Kubit, Jadwigi Salamon, Władysławy Stefańskiej, Macieja Nalepki (wyróżnienie odebrała siostra) oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Tuchowskiej.

Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówce Tuchowskiej
… za 70-letnią działalność na rzecz społeczności lokalnej, a zwłaszcza za pracę z młodzieżą w myśl hasła: Wstępując do Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Tuchowskiej, nawet się nie zorientujesz, kiedy niesienie pomocy innym stanie się twoją pasją

Założona w 1948 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówce Tuchowskiej obchodzi w bieżącym roku jubileusz 70-lecia. Obecnie zrzesza 96 czynnych członków (w tym 7 honorowych seniorów, wśród których jest jeden z założycieli jednostki) i 40 młodych w wieku do 18 lat, którzy w większości są synami i wnukami założycieli, czyli kontynuują tradycje rodzinne. Wśród druhów jest 30 specjalistycznie wyszkolonych ratowników. Realizuje zadania związane z ochroną pożarniczą, co jest jej zadaniem statutowym, jak staranie o sprzęt, pojazdy, remizę. Bierze udział w akcjach ratowniczych związanych ze zdarzeniami drogowymi, pożarami, pomaga likwidować skutki różnego rodzaju kataklizmów, w tym szczególnie powodzi. Jest jednak także łącznikiem dla lokalnej społeczności. Kiedy po długich staraniach i pracy wielu druhów zbudowano siedzibę – remizę, jej część, mimo własnych potrzeb, strażacy przekazali na cele szkolne: szkołę podstawową i przedszkole, bo była to sprawa istotna dla całej społeczności wiejskiej. Strażacy angażują się także w działalność kulturalno-sportową i charytatywną. Szczególny nacisk kładą na pracę z młodzieżą, zarówno na typowe strażackie szkolenie sprawnościowe, jak i tworzenie pozytywnych postaw. Dowodem na to niech będą zawody sportowo-pożarnicze w gminie i rejonie, których zwycięzcami są bardzo często właśnie młodzi strażacy z Dąbrówki. Od czterech lat jednostka współorganizuje ogólnopolską akcję honorowego krwiodawstwa „Ognisty strażak – gorąca krew”. Potrafili zmobilizować ok. 300 dawców i zebrać ok. 50 litrów krwi. Chcąc utrzymać wysoką sprawność, jednostka samodzielnie stara się pozyskiwać zewnętrznych sponsorów na pokrycie kosztów funkcjonowania, jak również innych wydatków. W 2017 roku sami zaprojektowali i zrealizowali największe do tej pory przedsięwzięcie, którym jest projekt z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pod nazwą: „Kreujemy, budujemy i umacniamy aktywne społeczeństwo obywatelskie w gminie Tuchów”. Przedsięwzięcie to – jak sami strażacy mówią – było całkiem nowym doświadczeniem w ich działalności, do którego realizacji przystąpili jak do kolejnego wyzwania, kierując się hasłem: „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

Źródło:

http://www.tuchow.pl/melaniusze-przyznane-5/#more-45552