Autor: Admin

Dodano: 2018-03-17 09:03:48

Dnia 11.marca br. OSP Dąbrówka Tuchowska, przy współpracy z klubem HDK PCK przy OSP Zakrzów, zorganizowała V Akcję Honorowego Krwiodawstwa, podczas której zdobyliśmy 14,85 l krwi od 33 dawców.

Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród społeczeństwa i lokalnych mediów, o czym świadczy 52 osoby chętne do oddania krwi oraz wizyta reporterów z Tarnowska.tv

Współdziałając z klubem HDK PCK przy OSP Zakrzów od 2014 roku zorganizowaliśmy pięć Akcji Honorowego Krwiodawstwa, podczas których zdobyto łącznie 58,5 litrów krwi od 130 dawców.

Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówce Tuchowskiej składa serdeczne podziękowania dla krwiodawców oraz osób zaangażowanych w organizację tego szczytnego wydarzenia.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji oraz reportażu dostępnego na tarnowska.tv pod linkiem: http://tarnowska.tv