Autor: Admin

Dodano: 2018-12-09 10:11:19

23 września 2018 roku odbył się jubileusz 70-Lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Tuchowskiej. Jubileuszu rozpoczął się od zbiórki i uroczystego przemarszu pododdziałów OSP do Kaplicy pw. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Dąbrówce Tuchowskie, gdzie odbyła się msza w intencji strażaków. Następnym elementem była część oficjalna, na terenie boiska przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce Tuchowskiej, rozpoczęta uroczystym przeglądem pododdziałów. podczas uroczystości wręczone zostały odznaczenia zasłużonym druhom i druhnom, listy okolicznościowe oraz upominki. Najbardziej wzniosłym momentem było wręczenie odznaczenia 70 lat działalności najstarszemu druhowi Antoniemu Baranowi. Prezes OSP przypomniał losy działalności jednostki OSP Dąbrówka Tuchowska. Następnie przyszła pora na kolejną część z atrakcjami takimi jak: występ dzieci ze szkoły podstawowej, grupy wokalnej Atria, kapeli Ołpinianie, Stowarzyszenia Nasza Dąbrówka Tuchowska oraz zabawa taneczna. Licznie przybyli goście wyrażając zdziwienie rozmiarem i kunsztem uroczystości chętnie zapełniali tablicę jubileuszową gwoździami pamiątkowymi. Goście mogli skosztować przygotowanych posiłków oraz skorzystać z innych atrakcji, zabaw itp. Jako organizatorzy pomimo zmęczenia, byliśmy pełni euforii widzieć, że wielomiesięczne przygotowania zostały zakończone ogromnym sukcesem, co potwierdzali opuszczający nas w dobrych humorach goście.

W imieniu OSP Dąbrówka Tuchowska serdecznie dziekujemy wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do pomocy w organizacji naszego jubileuszu 70 lecia, dziękujemy gościom za przybycie i wspólne świętowanie.

Poniżej przedstawiamy kilka informacji o naszej jednostce i plany na przyszłość

Historia OSP w Dąbrówce Tuchowskiej zapoczątkowała się w 1948 roku, kiedy to z inicjatywy Michała Gierałta powstał zespół, który zajął się powołaniem jednostki. Pierwszy zarząd nowo powstałej strażackiej struktury utworzyli wkrótce Antoni Chrzanowski - prezes. Po Antonim Chrzanowskim, który funkcje prezesa pełnił do 1979 roku w następnych latach sprawowali ją kolejno: Aleksander Pękala, Józef Janusz, Adam Hudyka, Wiesław Smoleński, Grzegorz Borgula i obecnie Jan Mleczko.
Dzisiaj do jednostki należy 96 czynnych członków, z czego 7 honorowych seniorów i 40 młodzieży w wieku do 18 lat.
Na początku swojej działalności jednostka dysponowała pompą ręczną na wozie konnym i gong do alarmowania, który ze względu na brak remizy przechowywano na terenie prywatnych posesji.
Praktycznie od samego początku swej działalności strażacy aktywnie pozyskiwali fundusze organizując zabawy taneczne i inne wydarzenia kulturalne, zdobywali nagrody rzeczowe i finansowe uczestnicząc w zawodach strażackich. 
Powiększająca się z każdym rokiem ilość specjalistycznego sprzętu wymusiła szybką budowę remizy, którą rozpoczęto w 1958 roku, a inwestycję udało się ukończyć w 1964 roku, wraz z remizą powstał dom ludowy.
W 1970 roku zakupiono syrenę elektryczną, a 1971 roku otrzymano pierwszy samochód Dodge WC 51, który służył aż do 1986 roku. Następnym samochodem był star 26, który do dnia dzisiejszego pozostaje w pamięci nie tylko najstarszych druhów. Kolejno na stanie OSP Dąbrówka Tuchowska służyły samochody Żuk, Lublin, a obecnie Renault Master i Steyr 791. W 2012 roku z własnych ciężko wypracowanych przez strażaków środków zakupiony został samochód STEYR 791 z 1977 roku, który znacząco wpłynął na gotowość bojową jednostki. Można powiedzieć, że samochód ten tchnął nowe życie w jednostkę – zapoczątkował nową erę.
Obecnie członkowie jednostki biorą czynny udział w uroczystościach religijnych, gminnych i wiejskich, a przede wszystkim służą ofiarną pomocą w każdej sytuacji, również tej wymagającej specjalistycznego wsparcia. Ostatnio najwięcej w zdarzeniach drogowych oraz akcjach powodziowych na terenie wioski i gminy.
Druhowie uczestniczą w różnych zawodach sprawnościowych starając się godnie reprezentować swoją jednostkę - perełkę miejscowości, czyniąc ją niekwestionowaną liderka zawodów strażackich, tj. dwukrotną wicemistrzynią powiatu tarnowskiego i wielokrotną mistrzynią gminy Tuchów, współmistrzyni powiatu tarnowskiego w grupowych halowych zawodach powiatowych, gdzie na czterech zawodników w drużynie, trzech było z OSP Dąbrówka Tuchowska i jeden z OSP Meszna Opacka. Mistrzyni Polski drużyny żeńskiej OSP w mistrzostwach polski w zjeździe alpejskim na nartach.
W 2017 roku zrealizowano projekt z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pod nazwą "Kreujemy, budujemy i umacniamy aktywne społeczeństwo obywatelskie gminy Tuchów". Przedsięwzięcie, które najpierw ocenialiśmy, że jest ponad nasze siły, podjęliśmy się zrealizować. Pomimo wyrzeczeń i ogromu włożonej pracy, z sukcesem udało nam się wykonać założony projekt, z czego jesteśmy bardzo dumni. Uzyskane na ten cel środki z funduszu inicjatyw obywatelskich wysokości ponad 80 tysięcy złotych zostały efektywnie wykorzystane na organizowane w ciągu całego roku: pikniki, wyjazdy integracyjne, warsztaty szkoleniowe itp.
Działania jednostki w różnych sferach życia społecznego zostały docenione poprzez nadanie honorowego wyróżnienia statuetką Melaniusza w 2018 roku za zasługi dla gminy Tuchów.
Realizowane przez OSP Dąbrówka Tuchowska projekty zostały wyróżnione w 2018 roku przez kapitułę strażackich Florianów statuetką Floriana za działalność na rzecz integracji i współpracy pokoleń. 
Obecnie naszym wielkim wyzwaniem oprócz działalności ratowniczej i społecznej jest wybudowanie budynku dla strażaków działających przy OSP oraz wszystkich innych organizacji działających na terenie wsi.
Posiadane warunki lokalowe praktycznie nie pozwalają na funkcjonowanie. Mały garaż ledwo mieści samochód. Podczas wyjazdu alarmowego należy najpierw wyjechać samochodem, aby było miejsce na przebranie się strażaków.
Przeprowadzka OSP jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania szkoły w Dąbrówce Tuchowskiej, pozyskane pomieszczenia pozwolą sprostać wymogom lokalowym dla ośmioletniej szkoły podstawowej i przedszkola.
Jesteśmy przekonani, że problem, który dzisiaj widzi niewiele osób niedługo zostanie zauważony przez wszystkich i wspólnie damy radę.

Bogu na chwałę, ludziom na pożytek

 

Filmik:

https://www.facebook.com/grzegorz.borgula/videos/pcb.2211659935571358/2211473048923380/?type=3&theater