Autor: Admin

Dodano: 2020-10-08 20:36:28

Udało się! – Akcja Honorowego Krwiodawstwa 

Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówce Tuchowskiej już po raz siódmy zorganizowała akcję honorowego krwiodawstwa. Usilne staranie o zorganizowanie akcji, zarówno z naszej strony, jak samego Oddziału Terenowego w Nowym Szpitalu RCKiK, trwały od początku roku. Wstępnie planowana akcja na miesiąc marzec nie odbyła się z powodu COVID-19. Kolejne terminy przesuwano, aż ostatecznie wbrew prognozom o intensywnych opadach deszczu przyszedł piękny i słoneczny piątek dnia 25.09.2020 i udało się.
Organizowana akcja HDK ze względów epidemiologicznych odbyła się przy wykorzystaniu Mobilnego Punktu Poboru Krwi „Krwiobusa”, który jako jedyny spełnia wszelkie wymogi sanitarne. Miejsce organizowanej akcji plac przy Domu Kultury w Tuchowie.
Siódma akcja – podsumowania.
Dzisiejsza akcja zakończyła się oddaniem 16,85 lita krwi od 38 dawców, natomiast w wyniku wszystkich przeprowadzonych akcji udało się łącznie zebrać 103,80 litra krwi od 200 dawców. Dzisiejsza akcja łączy się z pewnymi symbolicznymi cyframi tj. przekroczenie cyfry 100 jako liczba oddanej krwi, 200 jako liczba dawców oraz 3000 jako numer kolejnej osoby oddającej krew w ramach RCKiK, który przypadł Pani Burmistrz Magdalenie Marszałek. Większość dawców pochwaliło się kolejnym w życiu oddaniem krwi, a niektórzy bez względu na wiek oświadczyli, że robią to po raz pierwszy w życiu. Nadmieniamy, że w wyniku działań towarzyszących akcjom zarejestrowano dawców szpiku kostnego, a nasza druhna Magdalena Kras została dawcą szpiku kostnego dla swojego biologicznego bliźniaka.
Chcieliśmy serdecznie podziękować Pani Bogusławie Witek- Zajac kierowniczce oraz całemu zespołowi Oddziału Terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy Nowym Szpitalu w Tarnowie za pomoc w zorganizowaniu akcji. Podziękowania kierujemy do wszystkich dawców oraz osób, które pomogły w organizacji tej akcji, w tym szczególnie wszystkim strażakom ochotnikom. Dziękujemy również przedstawicielom „Dorzecza Białej”, którzy reprezentowali największą grupę osób biorących udział w akcji.
Dziękujemy współorganizatorowi Januszowi Kowalskiemu i całemu zespołowi DK w Tuchowie, sympatykom i darczyńcom upominków oraz posiłków tj. firma DEDRA, piekarnia GALA oraz restauracja AGAWA.
Największe słowa podziękowania kierujemy do druha Krzysztof Serafin, któremu tym razem przypadło w obowiązkach zorganizowanie tej akcji z ramienia OSP w Dąbrówce Tuchowskiej.
Wszystkich serdecznie zapraszamy na kolejną akcję organizowane przez naszą OSP, a międzyczasie prosimy o oddawanie krwi w Terenowych Oddziałach RCKiK