Autor: Admin

Dodano: 2018-02-11 12:22:27

Zakończenie wielkiego przedsięwzięcia OSP Dąbrówka Tuchowska- Projekt FIO 

W dniu 13 grudnia 2017 r. w Domu Kultury w Tuchowie odbyła się konferencja podsumowującą Projekt Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

FIO (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich) pt. „Kreujemy, budujemy i umacniamy aktywne społeczeństwo w Gminie Tuchów”.

 Udział w konferencji wzieli koordynatorzy projektu – Magdalena Marszałek Mariusz Ryś, organizatorzy  – członkowie  i zarząd Ochotniczej Strazy Pożarnej

w Dąbrówce Tuchowskiej, przedstawiciele władz gminy Tuchów, na czele z Burmistrzem Adamem Drogosiem oraz Przewodniczacym Rady Gminy Ryszardem Wroną, Prezes ZOSP RP Oddziału Gminy Tuchów- Mieczysław Kras  oraz wszyscy uczestnicy projektu, którzy w mniejszym lub większym stopniu zaangażowali się w realizacji tego wydarzenia.

Celem tego projektu było zbudowanie więzi między stwoarzyszeniami działającymi na terenie gminy Tuchów oraz utworzenie nowych stowarzyszeń wraz z pozyskiwaniem środków unijnych na działalność statutową stowarzyszeń.Projekt rozpoczął się inauguracją 26 kwietnia w Tuchowskim Domu Kultury, podczas którego przedstawiono działalność OSP w Dąbrówce Tuchowskiej oraz cykl wydarzeń składających się na przebieg projektu, gdzie odbyło się 7 warsztatów szkoleniowych, 2 wyjazdy studyjne oraz 2 pikniki.

Pierwszy piknik odbył się w maju pod tytułem „Ratujemy i pomagamy”,  w którym zorganizowano akcję Honorowego Krwiodawstwa, gdzie krew oddało 25 dawców i udało się łącznie zebrać 12 l krwi.

 Po akcji krwiodawstwa na boisku trawiastym –  przyszłym miejscu nowej remizy OSP,  miał miejsce piknik, gdzie poprzez zabawę i edukację promowano bezpieczeństwo. Na scenie wystąpiły dzieci z Publicznego Przedszkola oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Tuchowskiej i MDP OSP Zakrzów.

Udział w tym pikniku wzięli przedstawiciele służb ratunkowych tj. Policja, WOPR, Straż Graniczna, Straż Pożarna. Wydarzenie to zakończyliśmy kinem plenerowym, zorganizowanym przez Dom Kultury w Tuchowie.

 Drugi piknik „Pokażmy się i działajmy” miał miejsce w tuchowskim amfiteatrze.W wydarzeniu tym wzięły udział sołectwa gminy Tuchów, które rywalizowały ze sobą podczas Turnieju Wsi, składającego się  z konkurencji tj. turniej plażowej piłki siatkowej,  obieranie ziemniaków, prezentacja produktów kulinarnych.Piknik cieszył się dużym powodzeniem wśród uczestników, którzy liczą na kolejne takie wydarzenie.Nie zabrakło też dobrej zabawy i integracji podczas 2 wyjazdów studyjnych    do Suchej Beskidzkiej i Krynicy-Zdrój, gdzie umacnialiśmy więźi między poznanymi tam stowarzyszeniami oraz wymieliliśmy się doświadczeniami. Podczas wyjazdów oprócz spotkań i rozmów, podziwialiśmy piękno naszego województwa.

W trakcie trwania projektu zorganizowano 7 warsztatów szkoleniowych, które przyczyniły się do zapoznania stowarzyszeń z prowadzeniem księgowości, pozyskiwaniem funduszów na prowadzenie działalności oraz promowaniem się na zewnątrz, m.in. na nowo powstałym portalu internetowym ngotuchow.pl

Realizacja projektu była dla OSP w Dąbrówce Tuchowskiej czasem wielu przygotowań oraz zaprezentowania się w wielu nowych środowiskach.

Od pierwszych dni trwania projektu nie zwalnialiśmy tempa- nasze prywatne kalendarze były przepełnione wydarzeniami i spotkaniami, które nawzajem się pokrywały.

Jak podkreślili koordynatorzy projektu  strażacy z Dąbrówki Tuchowskiej kierowali się dobrą organizacją oraz dużym zaangażowaniem. Zarząd i członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Tuchowskiej składa wyrazy uznania dla koordynatorów projektu oraz wolontariuszy za dziewięć miesięcy ciężkiej a zarazem owocnej pracy.

Serdeczne podziękowania należą się również wszystkim osobom, stowarzyszeniom oraz instytucjom za pomoc i uczestnictwo w realizacji projektu.

Mamy nadzieję, że nie jest to ostatni projekt OSP w Dąbrówce Tuchowskiej, która aktywnie poszerza zakres swojej działalności.